Zakres certyfikacji

 

Europejskie Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców i Specjalistów Techniki Samochodowej prowadzi certyfikacje rzeczoznawców, potwierdzając kompetencje rzeczoznawców uwzględniając zapisy zawarte w ustawie „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 (Art. 66a ust. 2 pkt. 6 i 7, Art. 79 ust. 4 pkt. 3, Art. 81 ust. 13), ustawie o „Transporcie drogowym” z dnia 6 września 2001 r. (Art. 39g ust. 2 pkt. 3 lit. e), a dotyczących czynności wynikających z tych ustaw oraz rzeczoznawców samochodowych wykonujących czynności związane z ruchem drogowym i techniką pojazdową nieokreślone w ustawie prawo o ruchu drogowym oraz ustawie o Transporcie drogowym w następujących kompetencjach:

A. Technika samochodowa,

B. Ruch drogowy i rekonstrukcja kolizji i wypadków drogowych,

C. Wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych.

D. Pojazdy zabytkowe.

Kandydat ma możliwość ubiegania się o certyfikat w kompetencjach A i B, C, D.

ECCRiSTS zidentyfikowało zakres prac rzeczoznawcy wynikający z w/w ustaw. Dotyczą one w szczególności:

  1. Oceny numeru identyfikacyjnego VIN. Systematyki oznaczeń, w tym oceny i identyfikacji pola numerowego VIN i numeru identyfikacyjnego VIN:
    • w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego albo podczas naprawy;
    • pojazdu  zabytkowego, w którym cecha identyfikacyjna nie została umieszczona.
  2. Pojazdów mających co najmniej 25 lat uznanych przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji.
  3. Ustalania parametrów technicznych pojazdu.
  4. Identyfikacji  i znajomości wymagań technicznych przez pojazdy przeznaczone do nauki jazdy i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania.