Aktualności

Zmiany w przepisach w roku 2020

 • Dz. U. poz. 79 z dn. 17.01.2020r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji
 • Dz. U. poz. 110 z dn. 24.01.2020r. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ruchu drogowym
 • Dz. U. poz. 154 z dn. 31.01.2020r. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych
 • Dz. U. poz. 241 z dn. 14.02.2020r. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów
 • Dz. U. poz. 717 z dn. 22.04.2020r. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych
 • Dz. U. poz. 899 z dn. 21.05.2020r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych
 • Dz. U. poz. 900 z dn. 21.05.2020r. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o tachografach
 • Dz. U. poz. 1155 z dn. 30.06.2020r. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów
 • Dz. U. poz. 1479 z dn. 28.08.2020r. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 25 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów
 • Dz. U. poz. 1517 z dn. 03.09.2020r. Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Zagrożenie oprogramowaniem typu ransomware

Według raportów firm zajmujących się bezpieczeństwem komputerowym oraz produkcją oprogramowania antywirusowego, w ostatnich miesiącach w Polsce wzrasta liczba ataków z użyciem oprogramowania typu ransomware (ransom (ang.) - okup).
Jednym z przedstawicieli tego gatunku jest program o wdzięcznej nazwie "locky". Po uzyskaniu dostępu do komputera ofiary atakuje on ważne dla użytkownika pliki (dokumenty, zdjęcia, filmy i niestety również bazy danych). Zainfekowany plik ma nazwę zmienioną na ciąg 32 losowych znaków z rozszerzeniem .locky oraz zawartość jego zostaje zaszyfrowana z użyciem algorytmów AES-128 oraz RSA-2048.
Program pozostawia na komputerze plik tekstowy z informacją o dokonanych zmianach i adresem tzw. dark web, gdzie użytkownik znajdzie instrukcje jak odzyskać swoje pliki. Pod tymi adresami znajduje się zwykle żądanie przelewu 0,5-1BTC (BTC = bitcoin, kryptowaluta, której kurs w momencie pisania tej informacji wynosi wg money.pl 415 USD/BTC).
Nie muszę chyba dodawać, że użytkownik nie ma żadnej gwarancji na otrzymanie klucza po zapłaceniu okupu.

Zdarzyły się już przypadki SKP zaatakowanych tym oprogramowaniem.
Aby zminimalizować ryzyko utraty danych, zalecamy:

 1. Regularną aktualizację oprogramowania antywirusowego
 2. Szczególną ostrożność przy odbieraniu poczty elektronicznej z załącznikami
 3. Nie uruchamianie pod żadnym pozorem makr w nieczytelnych dokumentach dostarczonych mailem
 4. Regularne, częste tworzenie kopii zapasowej programu do badań technicznych na zewnętrznych nośnikach danych (CD, pamięci USB, serwery, chmury itp.)

Zmiany w programie "Tuvpol dla SKP

Aktualna wersja 9.00.33

Ta aktualizacja zawiera szereg zmian rozszerzających funkcjonalność oprogramowania, takich jak:
 • funkcja „śledząca” publikowanie i umieszczanie na serwerze kolejnych aktualizacji oprogramowania BATECH,
 • ułatwienie modyfikowania danych nabywcy na fakturze,
 • ułatwienie dostępu do plików eksportowanych z oprogramowania BATECH (pliki eksportu do FK, rejestr badań w formie plików txt, pliki JPK, itp.),
 • raporty o stanie (liczbie) badań i przychodzie za dzień wysyłane automatycznie o wskazanej porze, w formie wiadomości SMS, na podany numer telefonu (właściciela/kierownika) SKP,
 • przechowywanie (do późniejszego wykorzystania) parametrów pojazdów przystosowanych do przewozu materiałów niebezpiecznych.
Jest to ostatnia aktualizacja przeprowadzona w dotychczasowej formie. Podczas tej aktualizacji zostanie zainstalowana funkcja, której zadaniem będzie monitorowanie publikowania nowych wersji oprogramowania BATECH i automatyczne pobieranie aktualizacji na komputer w Stacji Kontroli Pojazdów. Po pobraniu aktualizacji będzie można zainicjować instalowanie zmian lub odłożyć ten proces na inny, dogodny dla użytkownika czas.
Dzięki temu, będziecie Państwo mieli zawsze aktualne oprogramowanie bez potrzeby osobistego sprawdzania.
Nowe funkcje zostały opisane w pliku CoNowego90033.pdf, który zostanie umieszczony na pulpicie komputera w czasie procesu aktualizacji.
 
Aktualizację można pobrać z:
 
Powyższy plik instalacyjny po pobraniu należy uruchomić na GŁÓWNEJ stacji roboczej (serwerze) dla instalacji wielostanowiskowych. Jeżeli program działa na jednym stanowisku, to na nim należy przeprowadzić aktualizację.
Po wykonaniu aktualizacji NIE BĘDZIE POTRZEBY wykonywania funkcji „Odbudowy bazy danych” oraz „Indeksowania bazy danych”.
 
Instrukcja do przeprowadzenia aktualizacji jest dostępna do pobrania z:
 
W przypadku potrzeby pomocy przy instalowaniu aktualizacji proszę o kontakt.

 

Poprzednia wersja 9.00.32

Opis wszystkich nowych funkcji programu został umieszczony w pliku CoNowego90032.pdf, który kopiowany jest na pulpit użytkownika w czasie procesu aktualizacji.

Aktualizacja przeznaczona dla posiadaczy programu w wersji min. 9.00.31.
Posiadaczy starszych wersji prosimy o kontakt PRZED próbą instalacji tej aktualizacji.
Po aktualizacji NIE jest wymagane wykonywanie operacji Odbudowy i Indeksowania bazy danych.

UWAGA
Aktualizacja została podzielona na dwie części: dla wersji jednostanowiskowej i stanowiska głównego wersji wielostanowiskowej oraz komponent dla dodatkowych stanowisk wersji wielostanowiskowej

 Aktualizacja do pobrania:
 { pobierz service pack 32 } aktualizacja dla stanowiska głównego
 { pobierz  sp32 multi } komponent dla stanowisk dodatkowych wersji wielostanowiskowej

 

Poprzednia wersja 9.00.31

Aktualizacja zawiera zmiany związane z wejściem w życie, od dnia 4 października 2020r., przepisów zobowiązujących SKP do zwrotu dokumentu zatrzymanego wcześniej elektronicznie przez OKRD, jak również wprowadza nowe funkcje przydatne w realizacji zadań na Stacji Kontroli Pojazdów.

Opis wszystkich nowych funkcji programu został umieszczony w pliku CoNowego90031.pdf, który kopiowany jest na pulpit użytkownika w czasie procesu aktualizacji.

Aktualizacja przeznaczona dla posiadaczy programu w wersji min. 9.00.29.
Posiadaczy starszych wersji prosimy o kontakt PRZED próbą instalacji tej aktualizacji.
Po aktualizacji NIE jest wymagane wykonywanie operacji Odbudowy i Indeksowania bazy danych.

UWAGA
Aktualizacja została podzielona na dwie części: dla wersji jednostanowiskowej i stanowiska głównego wersji wielostanowiskowej oraz komponent dla dodatkowych stanowisk wersji wielostanowiskowej

 Aktualizacja do pobrania:
 { pobierz service pack 31 } aktualizacja dla stanowiska głównego
 { pobierz  sp31 multi } komponent dla stanowisk dodatkowych wersji wielostanowiskowej

 

Akty prawne dla SKP

Akty Prawne dla SKP 1983-2004r.

Akty Prawne dla SKP 2005r.

Akty Prawne dla SKP 2006-2013r.

Akty Prawne dla SKP 2014r.

Akty Prawne dla SKP 2015r.(uwaga duży plik: 125MB)

Akty Prawne dla SKP 2016r.

Akty Prawne dla SKP 2017r. (uwaga duży plik: 100MB)

Akty Prawne dla SKP 2018r.

Akty Prawne dla SKP 2019r.