Weryfikacja SKP

 

Weryfikacja Stacji Kontroli Pojazdów przed złożeniem wniosku do TDT.

Pomagamy w przygotowaniu do odbioru SKP przez TDT.

Oferujemy:

- pomiar stanowiska kontrolnego łącznie z pomiarem odchylenia ław od poziomu,

- kontrolę wyposażenia i warunków lokalowych SKP,

- sprawdzenie prawidłowości prowadzonej dokumentacji,

- przekazanie wykazu wykrytych nieprawidłowości,

- konsultacje odnośnie usunięcia nieprawidłowości,

- przygotowanie wniosku do Transportowego Dozoru Technicznego.

 

Koszt weryfikacji określany jest dla każdej SKP indywidualnie.

 

Dokładniejsze informacje uzyskać można pod numerami:

+48 602-319-831

+48 539-993-703