Firma

MISJA FIRMY:

Misją firmy TVVPOL jest udzielanie wszechstronnej pomocy polskim firmom, organizacjom gospodarczym i urzędom, w celu zwiększenia szans rozwojowych przez dostosowanie ich poziomu jakości do wymagań Unii Europejskiej i organizacji ponadnarodowych.

HISTORIA FIRMY:

W latach 90-tych rozpoczęto przenoszenie ponad 100 letnich doświadczeń TÜV-u na grunt polski przy udziale krajowego potencjału. W ten sposób w roku 1996 powstał TÜVPOL - organizacja łącząca w sobie doświadczenia z obszaru Unii Europejskiej, ze znajomością i zrozumieniem specyfiki i potrzeb naszej gospodarki.

Transformacja początku lat 90-tych wymusiła dynamiczne zmiany w Europie Środkowo – Wschodniej, które dotyczyły także działalności konsultingowej, badawczej i technicznej. Politechnika Wrocławska była miejscem spotkań, rozmów, gdzie rodziło się wiele nowych idei. W 1995 roku rozpoczęto pierwsze rozmowy z kierownictwem TÜV Thüringen, a następnie zaprezentowane zostały statystyki badań technicznych pojazdów na terenie byłej NRD oraz wyjaśniono jak zastosowanie prawa i standardów znanych z Niemiec Zachodnich wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa. W wyniku dyskusji zawiązała się grupa organizacyjna po stronie polskiej w składzie Piotr Wrzecioniarz, Leszek Stricker, Wojciech Ambroszko. Po pobycie w ośrodkach TÜV w Erfurcie, Essen i Dortmundzie we Wrocławiu została zarejestrowana w 1996 roku firma TÜVPOL.

Działalność rozpoczęto w obszarze badań technicznych pojazdów. Pierwsze dwie stacje kontroli pojazdów, które posiadały autoryzację TÜVPOL-u, zlokalizowane były we Wrocławiu. Obie były „oknem na świat” w zakresie nowoczesnej diagnostyki i badań technicznych pojazdów w Polsce.

Po pierwszym sukcesie, podjęto decyzje o organizowaniu sieci autoryzowanych stacji kontroli pojazdów na terenie całej Polski, co związane było między innymi ze szkoleniami diagnostów, które organizowane były zarówno w TÜV Thüringen, jak i w autoryzowanych stacjach kontroli pojazdów w Polsce.

W roku 1998 rozpoczęto prace w obszarze Certyfikacji Systemów Zarządzania . W Akademii Motoryzacji w Głownie, TÜVPOL zorganizował pierwsze szkolenie dla pełnomocników zarządu ds. wdrażania systemów jakości. Następnie wytypowani w Polsce specjaliści odbyli szkolenia w międzynarodowym ośrodku TUV Akademie w Bad Libenstein. Szkolenia dla klientów TUVPOL-u prowadzone były początkowo we Wrocławiu, a obecnie realizowane są na terenie całego kraju zarówno bezpośrednio u klientów, w ośrodkach akademickich zlokalizowanych w dużych miastach jak i w ośrodkach szkoleniowych w miejscowościach wypoczynkowych.

W roku 1998 TÜVPOL także po raz pierwszy uczestniczył w realizacji opinii technicznej z zakresu rzeczoznawstwa samochodowego dla obywatela Niemiec, który miał wypadek na terenie Polski. Następnie rozpoczęto szkolenia w zakresie rzeczoznawstwa. Obecnie TUVPOL podejmuje się realizacji najtrudniejszych opinii z tego zakresu. Zarówno Certyfikacja Systemów Zarządzania jak i Rzeczoznawstwo Samochodowe rozwinęły się w nowe obszary działalności.

Z firmy, która miała działać na terenie Dolnego Śląska TUVPOL stał się organizacją ogólnokrajową a także świadczy usługi dla zagranicy. W dążeniu do zaspokajania potrzeb klientów TUVPOL stale poszerza swoją ofertę, którą można znaleźć na stronie internetowej firmy.

KAMIENIE MILOWE ROZWOJU:

 • Podjęcie rozmów z TUV Thuringen w Erfurcie, Dortmundzie oraz Essen. Omówienie możliwości współpracy międzynarodowej w zakresie badań technicznych pojazdów – 1995-1996.
 • Utworzenie TUVPOL-u Sp. z.o.o – 1996.
 • Rozpoczęcie działalności w obszarze Stacji Kontroli Pojazdów -1996.
 • Przeprowadzenie pierwszych szkoleń diagnostów według standardów TUV – 1996.
 • Budowa we Wrocławiu pierwszych wzorcowych SKP w Polsce według standardów TUV - 1997.
  • wspólnie z VW Motorpol stacja dla samochodów osobowych.
  • wspólnie z Auto-Perfect później Mercedes Mirosław Wróbel stacja dla samochodów osobowych i ciężarowych.
 • Promocja na coraz większą skalę szkoleń diagnostów we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku i w końcu na terenie całego kraju.
 • Wprowadzenie na rynek programu komputerowego do obsługi Stacji Kontroli Pojazdów „TUVPOL dla SKP”.
 • Utworzenie działu związanego z Systemami Zarządzania - 1998.
 • Pierwsze opinie z zakresu rzeczoznawstwa motoryzacyjnego – 1998.
 • Zmiana siedziby firmy na obecną - ul. Powstańców Śląskich 5, Wrocław - 1998.
 • Pierwsze szkolenie dla pełnomocników zarządu ds. wdrażania systemów jakości - 1998.
 • Uroczyste obchody 5-lecia firmy TUVPOL, w hotelu „Wrocław” ‑ 1999.
 • Rozszerzenie działalności. Powołanie Departamentów: Ceryfikacji, Technicznego, Badań Technicznych Pojazdów oraz Działu Szkoleń ‑ 2000.
 • Otrzymanie z Komitetu Integracji Europejskiej Medalu Europejskiego dla Usług - 2001.
 • Uruchomienie cyklicznych szkoleń diagnostów na terenie całego kraju.
 • Uruchomienie badań na zgodność ze znakiem CE wyrobów krajowych producentów.
 • Otrzymanie Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego - 2002.
 • Udział w międzynarodowym programie telewizyjnym ukazującym badania techniczne w Europie Środkowej, przed akcesem Polski do Unii Europejskiej. Zmiany w strukturach organizacyjnych firmy TUVPOL. Utworzenie Departamentów Badań Technicznych, Stacji Kontroli Pojazdów, Szkoleń w obszarze Systemów Zarządzania, powołanie „Akademii TUVPOL-u”.
 • Uroczyste obchody 10-lecia firmy na Zamku Książ - pierwsza duża Konferencja Diagnostów - 2004.
 • Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych - styczeń 2005.
 • Inauguracja działalności Akademii TÜVPOL-u - czerwiec 2005.
 • Powołanie Przedstawicielstwa Jednostki Certyfikującej TÜV Thüringen e.V. przy TÜVPOL Sp. z o.o. - lipiec 2006.
 • Uruchomienie Studiów Podyplomowych z zakresu Systemów Zarządzania m.in. w Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie (AGH) oraz Wyższej Szkole Bankowej (WSB), a także zajęć na wielu Uczelniach Wrocławia i Dolnego Śląska.
 • Organizacja Konferencji dla właścicieli i pracowników Stacji Kontroli Pojazdów we Wrocławiu, Katowicach i innych ośrodkach w kraju.
 • Utworzenie Europejskiego Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców i Specjalistów Techniki Samochodowej (ECCRiST) oraz uzyskanie akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) 2004.
 • Uroczyste obchody 15-lecia firmy TUVPOL w Centrum Kongresowym Hali Ludowej (Hali Stulecia) we Wrocławiu. Konferencja Rzeczoznawców, Diagnostów, Audytorów i Pełnomocników Systemów Zarządzania Jakością.
 • Organizowanie Konferencji rzeczoznawców Certyfikowanych w ECCRiST – 2008, 2010, 2011, 2012, 2014.
 • Wydanie I-szej książki dla rzeczoznawców „Postęp w budowie pojazdów w świetle opinii rzeczoznawczych”– 2011.
 • Wydanie II-giej książki dla rzeczoznawców „Rozwój motoryzacji na przykładach opinii rzeczoznawczych” – 2012.

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

 • W 2001 roku TUVPOL został wyróżniony przez Komitet Integracji Europejskiej za swoją działalność Medalem Europejskim dla usług. Jest to potwierdzenie wysokiej jakości i europejskiego poziomu świadczonych usług. Medal otrzymany za wdrażanie europejskich standardów jakości stanowi gwarancję jakości i zgodności z normami przyjętymi w Unii Europejskiej.

 • W 2002 roku TUVPOL został wyróżniony Dolnośląskim Certyfikatem Gospodarczym (DCG) przyznawanym dla ekstraklasy dolnośląskich firm, świadczącym o spełnieniu przez firmę wysokich standardów, wzorowanych na nagrodzie Malcolma Baldidga’a (USA) Japońskiej Nagrodzie Jakości i Europejskiej Nagrodzie Jakości.

 • Firma TUVPOL od lat jest członkiem Business Center Club oraz Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Business Centre Club jest największą w kraju organizacją indywidualnych, prywatnych przedsiębiorców. Zrzesza ponad 1200, głównie prywatnych, polskich i zagranicznych firm reprezentowanych przez blisko 2000 przedsiębiorców. Członkowie Klubu obracają kapitałem 120 mld zł i zatrudniają około 500 000 pracowników.

 • Certyfikat Wiarygodności Biznesowej – CWB 2010 za najwyższą ocenę stabilności firmy w roku 2010 przyznaną przez D&B Poland.

 • Firma TUVPOL otrzymała list gratulacyjny z okazji 15-lecia m.in od TUV Thuringen – 2011.

 • Firma TUVPOL posiada Certyfikat Certyfikacji Akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) dla Europejskiego Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Specjalistów Techniki Samochodowej.

 

Piotr A. Wrzecioniarz – PREZES Zarządu , Profesor Politechniki Wrocławskiej

 • Jest członkiem Business Center Club oraz Dolnośląskiej Izby Gospodarczej.


 • Otrzymał wyróżnienie w kategorii Jakość w Plebiscycie „Przeglądu Technicznego” w roku 2003.


 • Jest członkiem Doradców Loży Dolnośląskiej BCC (Business Centre Club).


 • Jest członkiem Dolnoślaskiej Rady Przedsiębiorczości i Nauki (DRPIN). Zrzeszającej wszystkie najważniejsze uczelnie oraz organizacje biznesowe całego województwa.
 • Otrzymał tytuł „Złotego Inżyniera” w roku 2010.


Jest to najwyższe odznaczenie inżynierskie w Polsce

Aktualna oferta: