Witaj w Akademii TVVPOL

"Personel wykonujący pracę wpływającą na jakość wyrobu powinien być kompetentny na podstawie odpowiedniego wykształcenia, szkolenia, umiejętności i doświadczenia."

PN – EN ISO 9001, 6.2. Zasoby ludzkie

 

Dziękujemy za odwiedzenie Akademii TVVPOL!

Celem naszej działalności jest dostarczanie wiedzy oraz kształtowanie praktycznych umiejętności z zakresu systemów zarządzania, kompetencji menadżerskich, SKP.

Stopień zaspokojenia oczekiwań Klienta w tym zakresie stanowi najistotniejszą ocenę naszych działań.
Wyrażamy przekonanie, że długofalowe działania, zarówno w interesie naszym, jak i naszych Klientów, są zbieżne - troska o możliwie pełne zaspokojenie potrzeb Klientów może być realizowana jedynie poprzez ciągły i systematyczny rozwój merytoryczny i organizacyjny naszego działu.

Przedstawiając Państwu możliwości kształcenia pragniemy zapewnić, że mamy świadomość ciążącej na nas odpowiedzialności. Aby zapewnić profesjonalny poziom usług w zespole Działu Szkoleń, opracowaliśmy i respektujemy Zasady Działu Szkoleń TVVPOL:

  • Nie wierzymy w czystą wiedzę teoretyczną – tylko praktyczne doświadczenia poparte samodzielnym wdrożeniem systemu są warunkiem pojawienia się w gronie wykładowców i trenerów.
  • Nie lekceważymy znaczenia wiedzy teoretycznej, nasi pracownicy i współpracownicy posiadają aktualny stan wiedzy w swoich obszarach.
  • Czerpiemy know-how od najlepszych.
  • Ściśle współpracujemy z jednostkami certyfikującymi, m.in. w zakresie praktycznej interpretacji wymagań norm, nowoczesnych technik audytowania; wielu szkoleniowców jest zarazem audytorami.
  • Wdrożyliśmy nowatorską i elastyczną strukturę opartą na zespołach tematycznych, aby optymalizować proces samokształcenia wewnątrz działu i ułatwiać prowadzenie specjalistycznych kursów zgodnych ze specyfikacją klientów.
  • Poddajemy się ocenie instytucji zewnętrznych, większość szkoleniowców posiada uprawnienia European Organisation for Quality (EOQ).
  • Bacznie wsłuchujemy się w głos naszych klientów, którzy ostatecznie weryfikują podejmowane przez nas działania.