Certyfikacja systemów zarządzania


Nasza wiedza i doświadczenie pozwala wybrać dla Państwa firmy - spośród wielu certyfikatów ten, który pasuje do profilu wymagań uznawanych na świecie. Certyfikat i znak firmowy informuje Państwa klientów, że firma spełnia dane standardy. Certyfikowany system zarządzania posiada wiele zalet, w szczególności:

 • optymalizuje procesy w firmie;
 • wzmacnia zaufanie klientów;
 • redukuje koszty i poprawia efektywność.

Certyfikacja w zakresie:

 • ISO 9001:2015 (PN EN ISO 9001:2015 - 10) Systemy Zarządzania Jakością. Wymagania
  Jest to międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji.

 • ISO 14001:2015 (PN EN ISO 14001:2005 - 09) System Zarządzania Środowiskowego
  Jest to międzynarodowa norma stosowana w zarządzaniu środowiskowym.

 • HACCP - Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontroli
  Jest to międzynarodowy system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli dotyczących żywności i branży spożywczej.

 • ISO 45001 zastępujący normę OHSAS 18001
  Jest to norma dotycząca zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

 • ISO/IEC 27001:2017 PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 – Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji.
  Jest to norma standaryzująca systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji.

 • ISO 22000:2018 PN-EN ISO 22000:2018-08 SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI DLA ORGANIZACJI W ŁAŃCUCHU ŻYWNOŚCI

 • FSSC 22000 wersja 4.1 STANDARD BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI USTALAJĄCY NAJNOWSZY SYSTEM CERTYFIKACJI DLA PRODUCENTÓW ŻYWNOŚCI ZATWIERDZONY PRZEZ GLOBAL FOOD SAFETY INITIATIVE(GFSI).

 • PN-EN ISO 50001:2018-09 Systemy zarządzania energią - Wymagania i zalecenia użytkowania.

 • ISO 29990:2010 Usługi edukacyjne dla potrzeb kształcenia i szkolenia - podstawowe wymagania dla dostawców usług edukacyjnych.

 • ISO/IEC 20000-1:2018 (PN-ISO/IEC 20000-1:2014-01) Technika informatyczna - Zarządzanie usługami