Informacje o recertyfikacji

Jednostka certyfikująca chciałby przedstawić kilka uwag dotyczących okresu ważności Państwa nowego certyfikatu, który zostanie Państwu wydany po pozytywnie zakończonej ponownej procedurze certyfikacji.

Ogólnie, audyt recertyfikujący musi być przeprowadzony w okresie ważności istniejącego certyfikatu. W celu zapewnienia ciągłości certyfikacji bez przerwy dla kolejnych 3 lat, wydanie przez jednostkę certyfikującą decyzji o certyfikacji musi odbyć się w okresie ważności istniejącego certyfikatu.

Zalecamy naszym Klientom, aby audyt recertyfikujący był przeprowadzony co najmniej na 2 miesiące przed wygaśnięciem ważności obecnego certyfikatu. Powinien też być brany pod uwagę czas na wdrożenie ewentualnych działań korygujących. Przedterminowe przeprowadzenie i zakończenie ponownej certyfikacji w okresie ważności obecnego certyfikatu zapewni ciągłość certyfikacji bez przerwy na kolejne 3 lata .

W celu lepszego zrozumienia chcielibyśmy zwrócić uwagę jakie następstwa może mieć terminowe lub opóźnione przeprowadzenie audytu:

  1. Przeprowadzenie audytu recertyfikującego i wydanie decyzji o certyfikacji przed wygaśnięciem ważności certyfikatu prowadzą do ciągłości certyfikacji i do wydania kolejnego certyfikatu na 3 lata, licząc od daty wygaśnięcia poprzedniego certyfikatu.

  2. W przypadku przeprowadzenia recertyfikacji w okresie ważności certyfikatu, ale wydaniu decyzji o certyfikacji po okresie ważności certyfikatu, spójność certyfikacji bez przerwy nie może być zapewniona. Z tego powodu czas pomiędzy wygaśnięciem obecnego certyfikatu i wydaniem decyzji o certyfikacji jest dla Państwa okresem bez ważnego certyfikatu. Nowy certyfikat, ze skróconym okresem ważności jest ważny od momentu wydania decyzji o certyfikacji do daty ważności obecnego certyfikatu (dzień i miesiąc + 3 lata).

  3. Przeprowadzenie audytu w celu przedłużenia ważności certyfikatu po upływie ważności istniejącego certyfikatu nie jest możliwe przy nakładach i kosztach wyliczonych dla recertyfikacji. Jeśli audyt recertyfikujący będzie przeprowadzany po wygaśnięciu aktualnego certyfikatu, wówczas musi być on przeprowadzony tak jak nowa certyfikacja, z odpowiednio wyższymi nakładami i kosztami.

 

 

Jeśli macie Państwo pytania prosimy o kontakt z nami:

TVVPOL Jednostka Certyfikująca
ul. Powstańców Śląskich 5
53 - 332 Wrocław
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.