Szkolenia - audytorzy wewnętrzni

Szkolenia dla kandydatów na audytorów wewnętrznych systemów zarządzania

1. Audytor wewnętrzny zintegrowanych systemów wg norm ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001

Szkolenie kształtuje umiejętności planowania, przeprowadzania i dokumentowania audytów wewnętrznych zintegrowanych systemów wg norm ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001. Kurs adresowany jest dla osób, które będą odpowiedzialne za przeprowadzanie audytów wewnętrznych zintegrowanych systemów w przedsiębiorstwie. Ze względu na obszerny materiał zaleca się, aby kandydaci na szkolenie posiadali już doświadczenia w przeprowadzaniu audytów wewnętrznych, co najmniej w zakresie systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001

2. Audytor wewnętrzny SZJ ISO 9001:2008

Uczestnicy szkolenia poprzez gruntowne poznanie podstaw teoretycznych i intensywne, zróżnicowane zajęcia praktyczne nabywają umiejętności samodzielnego planowania i przeprowadzania audytów, a następnie postępowania z niezgodnościami. Kurs adresowany jest dla osób, które będą odpowiedzialne za przeprowadzanie audytów wewnętrznych systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie

3. Przedstawiciel Kierownictwa i audytor wewnętrzny systemu zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy PN-N 18001

Szkolenie kształtuje umiejętności planowania, przeprowadzania i dokumentowania audytów wewnętrznych Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Kurs adresowany jest dla osób, które będą odpowiedzialne za przeprowadzanie audytów wewnętrznych Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w przedsiębiorstwie.

4. Przedstawiciel Kierownictwa i audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001

Szkolenie kształtuje umiejętności planowania, wdrażania i dokumentowania systemu zarządzania środowiskowego.

5. Audytor Wewnętrzny ISO/TS 16949:2009

Szkolenie ma na celu przygotować pracowników firm do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego oraz udoskonalić wiedzę i umiejętności audytowania pracowników, którzy są już audytorami wewnętrznymi. Audytorzy wewnętrzni muszą właściwie rozumieć i interpretować wymagania TS, planować i przeprowadzać audyty oraz opracowywać dokumentację czyli sprawozdania z audytów. Uczestnicy pozyskują także wiedzę z zakresu odpowiedzialności, kwalifikacji, profilu osobowościowego, wiedzy i umiejętności idealnego audytora