Autoryzacja SKP

 

Dla Stacji Kontroli Pojazdów zainteresowanych dodatkową ofertą TÜVPOL-u przygotowaliśmy również następujące warianty współpracy:

Pierwszy wariant współpracy: Autoryzacja Stacji Kontroli Pojazdów

  • bezpłatne, cykliczne, wewnętrzne szkolenia dla diagnostów,
  • szkolenia krajowe i zagraniczne (o ile będą organizowane),
  • pomoc przy interpretacji przepisów dotyczących badań technicznych,
  • rozwiązywanie bieżących problemów,
  • ciągłe podnoszenie standardu i jakości wykonywanych badań technicznych pojazdów,
  • pomoc merytoryczną przy budowie i modernizacji Stacji Kontroli Pojazdów,
  • program komputerowy „TÜVPOL dla SKP” wraz z serwisem i uaktualnieniami,
  • przekazywanie w ramach współpracy aktualizacji ww. programu,
  • weryfikację Stacji Kontroli Pojazdów przed złożeniem wniosku do TDT,
  • atrakcyjne zniżki przy udziale w specjalnych konferencjach i szkoleniach dodatkowych.

 

Dodatkowo zapewniamy Stacji Kontroli Pojazdów 50 % upust w szkoleniach dla przyszłych diagnostów
skierowanych przez autoryzowane SKP (zgodnie z programem określonym przez Ministerstwo Infrastruktury).

Warunki finansowe autoryzacji określane są dla każdej SKP indywidualnie.

 

Drugi wariant współpracy - indywidualny

Istnieje możliwość określenia przez Stację Kontroli Pojazdów indywidualnego zakresu współpracy
oraz warunków satysfakcjonujących obie strony.

 

Pragniemy podkreślić, że oferowany Państwu program komputerowy w ramach współpracy jest na bieżąco aktualizowany oraz udoskonalany. W chwili obecnej program komputerowy „TÜVPOL dla SKP” spełnia wszelkie wymagania aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących wykonywania badań technicznych pojazdów włącznie z Dz. U. Nr 192 z 2003 r. oraz Dz. U. nr 227 z 2003 r. jak również z Dz. U. Nr 155 z 2009 r. ze wszelkimi zmianami. Wszelkie nowe wersje tego programu przekazywane są bezpłatnie dla wszystkich współpracujących Stacji Kontroli Pojazdów (I wariant współpracy).

 

Dokładniejsze informacje uzyskać można pod numerami:

+48 602-319-831

+48 539-993-703