Aktualności

Zmiany w przepisach w roku 2017

 • Dz. U. poz. 128 z dn. 20.01.2017r. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ruchu drogowym
 • Dz. U. poz. 577 z dn. 17.03.2017r. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Rozwoju i Finansów oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny
 • Dz. U. poz. 1119 z dn. 09.06.2017r. Oświadczenie rządowe z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957r.
 • Dz. U. poz. 1926 z dn. 17.10.2017r. Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.
 • Dz. U. poz. 2009 z dn. 27.10.2017r. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów.
 • Dz. U. poz. 2014 z dn. 30.10.2017r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 października 2017 r. w sprawie warunków dystrybucji blankietów dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych oraz nalepek kontrolnych.
 • Dz. U. poz. 2060 z dn. 07.11.2017r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.
 • Dz. U. poz. 2068 z dn. 08.11.2017r. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie albo przekazanie danych z centralnej ewidencji pojazdów.
 • Dz. U. poz. 2079 z dn. 10.11.2017r. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.
 • Dz. U. poz. 2083 z dn. 10.11.2017r. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów oraz wymagań technicznych i jakościowych danych wprowadzanych do tej ewidencji.
 • Dz. U. poz. 2085 z dn. 10.11.2017r. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów.
 • Dz. U. poz. 2087 z dn. 10.11.2017r. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Dz. U. poz. 2089 z dn. 10.11.2017r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.
 • Dz. U. poz. 2090 z dn. 10.11.2017r. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów.
 • Dz. U. poz. 2338 z dn. 14.12.2017r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
 • Dz. U. poz. 2355 z dn. 18.12.2017r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.
 • Dz. U. poz. 2366 z dn. 19.12.2017r.Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów.

Zagrożenie oprogramowaniem typu ransomware

Według raportów firm zajmujących się bezpieczeństwem komputerowym oraz produkcją oprogramowania antywirusowego, w ostatnich miesiącach w Polsce wzrasta liczba ataków z użyciem oprogramowania typu ransomware (ransom (ang.) - okup).
Jednym z przedstawicieli tego gatunku jest program o wdzięcznej nazwie "locky". Po uzyskaniu dostępu do komputera ofiary atakuje on ważne dla użytkownika pliki (dokumenty, zdjęcia, filmy i niestety również bazy danych). Zainfekowany plik ma nazwę zmienioną na ciąg 32 losowych znaków z rozszerzeniem .locky oraz zawartość jego zostaje zaszyfrowana z użyciem algorytmów AES-128 oraz RSA-2048.
Program pozostawia na komputerze plik tekstowy z informacją o dokonanych zmianach i adresem tzw. dark web, gdzie użytkownik znajdzie instrukcje jak odzyskać swoje pliki. Pod tymi adresami znajduje się zwykle żądanie przelewu 0,5-1BTC (BTC = bitcoin, kryptowaluta, której kurs w momencie pisania tej informacji wynosi wg money.pl 415 USD/BTC).
Nie muszę chyba dodawać, że użytkownik nie ma żadnej gwarancji na otrzymanie klucza po zapłaceniu okupu.

Zdarzyły się już przypadki SKP zaatakowanych tym oprogramowaniem.
Aby zminimalizować ryzyko utraty danych, zalecamy:

 1. Regularną aktualizację oprogramowania antywirusowego
 2. Szczególną ostrożność przy odbieraniu poczty elektronicznej z załącznikami
 3. Nie uruchamianie pod żadnym pozorem makr w nieczytelnych dokumentach dostarczonych mailem
 4. Regularne, częste tworzenie kopii zapasowej programu do badań technicznych na zewnętrznych nośnikach danych (CD, pamięci USB, serwery, chmury itp.)

Zmiany w programie "Tuvpol dla SKP" i "CEPiK SK"

Informujemy, że przygotowana została nowa wersja programu prowadzącego rejestr badań technicznych pojazdów (8.60). Jest to ostatnia aktualizacja przed wdrożeniem oprogramowania przystosowanego do współpracy z CEPiK 2.0. Zawiera ona znaczącą rozbudowę katalogu pojazdów (o ponad 300 tys. pozycji) oraz zmiany porządkujące i przygotowujące do wdrożenia CEPiK 2.0., dlatego zaleca się pobranie tej aktualizacji przez wszystkich użytkowników.

Wersja 8.60.1 do pobrania z:
http://www.drivehq.com/file/df.aspx/publish/skp/XXX/Upg8601.zip

W miejsce XXX należy wpisać swój numer licencji.

UWAGA! Wersja przeznaczona tylko dla stacji, które posiadają już zainstalowaną wersję 8.60

Stacje, które nie zdążyły pobrać wersji 8.60.0, mogą to zrobić z adresu:
http://www.drivehq.com/file/df.aspx/publish/skp/servis/Upg860.zip
Instalka ta nie działa samodzielnie. Służy wyłącznie do przejścia z wersji 8.55.x na najnowszą 8.60.1

Co nowego w 8.60? (.pdf) - pobierz
Co nowego w 8.60.1? (.pdf) - pobierz

Akty prawne dla SKP

Akty Prawne dla SKP 1983-2004r.

Akty Prawne dla SKP 2005r.

Akty Prawne dla SKP 2006-2013r.

Akty Prawne dla SKP 2014r.

Akty Prawne dla SKP 2015r.(uwaga duży plik: 125MB)

Akty Prawne dla SKP 2016r.