Aktualności

Zmiany w przepisach w roku 2018

 • Dz. U. poz. 112 z dn. 12.01.2018r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych
 • Dz. U. poz. 135 z dn. 17.01.2018r. Zmiany do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957r.
 • Dz. U. poz. 136 z dn. 17.01.2018r. Oświadczenie rządowe z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957r.
 • Dz. U. poz. 169 z dn. 19.01.2018r. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych
 • Dz. U. poz. 174 z dn. 22.01.2018r. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu akcyzy od samochodu osobowego
 • Dz. U. poz. 233 z dn. 26.01.2018r. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 24 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów
 • Dz. U. poz. 260 z dn. 29.01.2018r. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji kierowców
 • Dz. U. poz. 578 z dn. 20.03.2018r. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
 • Dz. U. poz. 790 z dn. 26.04.2018r. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową
 • Dz. U. poz. 832 z dn. 07.05.2018r. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy
 • Dz. U. poz. 855 z dn. 09.05.2018r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
 • Dz. U. poz. 893 z dn. 14.05.2018r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych
 • Dz. U. poz. 948 z dn. 19.05.2018r. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego
 • Dz. U. poz. 957 z dn. 22.05.2018r. Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
 • Dz. U. poz. 1000 z dn. 24.05.2018r. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
  • Dz. U. 2016 poz. 922 z dn. 28.06.2016r. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych 

Zagrożenie oprogramowaniem typu ransomware

Według raportów firm zajmujących się bezpieczeństwem komputerowym oraz produkcją oprogramowania antywirusowego, w ostatnich miesiącach w Polsce wzrasta liczba ataków z użyciem oprogramowania typu ransomware (ransom (ang.) - okup).
Jednym z przedstawicieli tego gatunku jest program o wdzięcznej nazwie "locky". Po uzyskaniu dostępu do komputera ofiary atakuje on ważne dla użytkownika pliki (dokumenty, zdjęcia, filmy i niestety również bazy danych). Zainfekowany plik ma nazwę zmienioną na ciąg 32 losowych znaków z rozszerzeniem .locky oraz zawartość jego zostaje zaszyfrowana z użyciem algorytmów AES-128 oraz RSA-2048.
Program pozostawia na komputerze plik tekstowy z informacją o dokonanych zmianach i adresem tzw. dark web, gdzie użytkownik znajdzie instrukcje jak odzyskać swoje pliki. Pod tymi adresami znajduje się zwykle żądanie przelewu 0,5-1BTC (BTC = bitcoin, kryptowaluta, której kurs w momencie pisania tej informacji wynosi wg money.pl 415 USD/BTC).
Nie muszę chyba dodawać, że użytkownik nie ma żadnej gwarancji na otrzymanie klucza po zapłaceniu okupu.

Zdarzyły się już przypadki SKP zaatakowanych tym oprogramowaniem.
Aby zminimalizować ryzyko utraty danych, zalecamy:

 1. Regularną aktualizację oprogramowania antywirusowego
 2. Szczególną ostrożność przy odbieraniu poczty elektronicznej z załącznikami
 3. Nie uruchamianie pod żadnym pozorem makr w nieczytelnych dokumentach dostarczonych mailem
 4. Regularne, częste tworzenie kopii zapasowej programu do badań technicznych na zewnętrznych nośnikach danych (CD, pamięci USB, serwery, chmury itp.)

Zmiany w programie "Tuvpol dla SKP

Aktualna wersja 9.00.22d

Przeznaczona dla posiadaczy programu w wersji min. 9.00.21a

 Opis zmian: Co nowego SP22?
 Opis zmian: Co nowego SP22d?
 Aktualizacja do pobrania:
 { pobierz service pack 22d }

Aktualizacja 22d jest usprawnieniem sp22, przeznaczona zarówno dla tych, którzy już pobrali i zainstalowali wersję programu 9.00.22, jak i dla tych którzy jeszcze tego nie wykonali.

Aktualizację proszę uruchamiać przy WYłączonym programie do badań.
Jeżeli podczas poprzedniej aktualizacji nie wykonano odbudowy i indeksowania baz dla lat poprzednich, to należy bezwzględnie wykonać te czynności przed uruchomieniem aktualizacji SP22.

poprzednia wersja 9.00.21

Aktualizacja związana jest z Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji DU z 01 czerwca 2018r. poz. 1049 oraz pismem od Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury odnoszącym się do prowadzonej akcji  naprawczej  pojazdów  marek:  Volkswagen,  Audi,  Seat  i  Skoda.
Przeznaczona dla posiadaczy programu w wersji min. 9.00.19 (nie wymaga wcześniejszej instalacji sp20).
Prosimy nie pobierać aktualizacji ze strony batecha, gdyż nie jest kompatybilna z Państwa oprogramowaniem.
 Opis zmian: Co nowego SP21?
 Aktualizacja do pobrania:
 { pobierz service pack 21 }

Aktualizację proszę uruchamiać przy WYłączonym programie do badań.
Następnie wykonać odbudowę i indeksowanie baz danych dla roku bieżącego i lat poprzednich przy użyciu programu admin2.0

 

Akty prawne dla SKP

Akty Prawne dla SKP 1983-2004r.

Akty Prawne dla SKP 2005r.

Akty Prawne dla SKP 2006-2013r.

Akty Prawne dla SKP 2014r.

Akty Prawne dla SKP 2015r.(uwaga duży plik: 125MB)

Akty Prawne dla SKP 2016r.

Akty Prawne dla SKP 2017r. (uwaga duży plik: 100MB)