Harmonogram szkoleń

Nazwa szkolenia: Szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia diagnostów i diagnostów uzupełniających posiadane uprawnienia.

Liczba godzin szkolenia: 87 zegarowych / 116 lekcyjnych

Najbliższy termin szkolenia: 05 - 16 listopada

Dzień szkolenia

Temat zajęć

Godziny rozpoczęcia
i zakończenia zajęć

Liczba godzin
w danym dniu

Suma godzin
i cena brutto

Prowadzący

10.11

Część I – szkolenie podstawowe dotyczące przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdów w zakresie sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu,
w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska

8:00 – 16:00

8

41 h

 

862 zł

 

11.11

8:00 – 16:00

8

14.11

8:00 – 16:00

8

15.11

8:00 – 16:00

8

16.11

8:00 – 17:00

9

17.11

Część II – szkolenie specjalistyczne w zakresie badania technicznego autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h

8:00 – 18:00

10

10 h

 

246 zł

 

18.11

Część III – szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych

8:00 – 17:00

9

9 h

 

430 zł

 

21.11

Część IV – szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu przystosowanego do zasilania gazem

8:00 – 17:00

9

17 h

 

553 zł

 

22.11

8:00 – 16:00

8

23.11

Część V szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu:

a) związanego z badaniem pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą,

b) skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, o ile pojazd wymaga

specjalistycznego badania,

c) którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę

danych w dowodzie rejestracyjnym.

8:00 – 18:00

10

10 h

 

492 zł

 

CAŁOŚĆ

87 h 2583,00 zł

Wszystkie podane ceny są cenami brutto, liczba godzin oznacza godziny zegarowe.

 

Dla Stacji Kontroli Pojazdów Autoryzowanych przez TÜVPOL:

- rabat 50 % ceny szkolenia na uprawnienia diagnosty

 

oraz

 

- szkolenie uzupełniające - bezpłatnie.

 

UWAGA 1!

 

Od dnia 1.01.2011 r., w związku z wprowadzeniem nowej ustawy o podatku VAT, ulega zmianie opłata za szkolenie diagnostów. Obecnie koszt całości kursu (5 części) wynosi 2100 zł netto + 23% VAT (2583 zł brutto).


UWAGA 2!

 

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest przysłanie zgłoszenia (mailem, faxem lub poprzez formularz na naszej stronie internetowej) najpóźniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem kursu

oraz

okazanie w pierwszym dniu szkolenia DOWODU uiszczenia wpłaty lub wpłata należności w pierwszym dniu szkolenia za CAŁOŚĆ KURSU.

BRAK DOWODU WPŁATY UNIEMOŻLIWIA UCZESTNICTWO W KURSIE.